Including, Innovating, Inspiring.

DLP Mr. Lorcan Coyle | DDLP Ms. Sinéad Lally

PH: (01) 490 3057

School Office

Office: 08:45 - 14:30

Monday to Friday

Forfield Park

Terenure, D6W HP92

Yearly Archives: 2023

Jamie in Ms.O’Dell’s 3rd class had a very active weekend. He was competing in a ‘Just Run 2023’ 5-kilometre run which took place in Kildare on Sunday. It was his first long distance run, and he came in 2nd place! Congratulations Jamie!
Read more
Críochnaigh Seachtain na Gaeilge i bPius X BNS ar an Déardaoin. Seo físeán ó Ms. Brogan leis na himeachtaí eagsúla a bhí ar siúl.  
Read more
Inniú bhronnadh duais ar Gaeilgeoirí na seachtaine. Bhí buaiteoir amháin i ngach rang sa scoil agus bhronnadh ubh cásca agus teastas orthu mar gheall go raibh siad ag déanamh a gcéad ndícheall iarracht an Gaeilge a labhairt agus a scaptha ar feadh na seachtaine. Féach ar an bpictiúr de na buachaillí a bhuaigh ‘Gaeilgeoir na seachtaine’ ina rang.
Read more
Bhí paráid ar siúl inniú chun ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Fhéile Pádraig. Bhí na buachaillí gléasta in éadaí glasa don lá agus bhí duais ann don chulaith is fearr i ngach rang.  Bhailigh gach rang sa scoil i gclós na scoile agus shiúil na ranganna sóisearacha sa pharáid agus bhí na ranganna sinsearacha ina lunch féachana. Bhí ádh na 
Read more
Bhí neart aghaidheanna sona le feiscint inniú ag an gceolchorim. Ghlac naíonáin shinsearacha (Ms O’Neill), rang a haon (Ms Herity), rang a trí (Mr Finnegan), rang a ceathair (Mr Curtin agus Mr Kealy) agus rang a cúig (Mr Faherty) páirt sa tríú ceolchoirm don lá. Bhí an t-amhráin ‘An Puc ar Buile’ ar fheabhas ar fad!  
Read more
Pupils from Rang a Cúig and Rang a Sé gathered at the front of the school this morning to commemorate 175 years since Thomas Meagher created our national flag. The older boys were joined by Sebastian and Benjamin (from Senior Infants and 2nd Class respectively). The boys are directly descended from Thomas Meagher and told the classes about their connection. 
Read more
Bhí Tráth na gCeist ar súil le rang a cúig agus rang a sé i halla na scoile ar an Máirt. D’eagraigh Ms Brogan é agus bhí ceisteanna an-deacair ar fad ann. Bhí cúig babhta in iomlán sa Tráth na gCeist agus babhta pictiúir agus ceol san aireamh. Bhí a lán craic ann agus ar deireadh, bhuaigh Henry, Ronan agus 
Read more
Bailigh na ranganna ar fad isteach sa seomra GP chun ceolchoirm a chur ar siúl chun ceiliúradh a dhéanamh ar seachtain na Gaeilge. D’ullmhaigh gach rang amhrán nó dán Gaeilge don cheolchorim. Chan cór na scoile amhráin Geailge ag an gceolchorim freisin. Comh maith leis sin, ghoid Mr Geraghty agus Mr Cunningham an seó nuair a thosaigh an bheirt acu 
Read more
D’ullmhaigh na ranganna ar fad dán nó amhráin Gaeilge don cheolchoirm inniú. Ghlac naíonáin shóisearcha (Ms O’Kelly), naíonáin shóisearcha (Ms Gallagher), rang a haon (Ms Mooney), rang a dó (Ms Pléamonn), rang a trí (Ms O’Dell) agus rang a sé (Mr Smyth) páirt sa dara ceolchorim den lae. Bhí cúpla rang ann a d’ullmhaigh ealaín agus damhsa chun dul leis 
Read more